O majáku na Libeňském ostrově.

Na Libeňském ostrově se v relativním klidu, obklopená vodou Vltavy, nachází loděnice Klubu vodních motoristů, která zde stojí již více jak šedesát let. V květnu 2010 byl v tomto klubu zvolen nový výbor, který se zasadil o změny v organizaci i fungování tohoto sportovního zařízení. Zvolený výbor rozhodl, že klub vlastními prostředky uklidí a zrekultivuje zanedbané plochy celého přístavu. Na prvním místě byla snaha o navrácení zeleně celému pozemku a následně její využití k odpočinku s možností sportovního i společensko-kulturního vyžití nejen členů klubu, ale za určitých podmínek i veřejnosti. Za tímto účelem byla také zahájena oprava stávající a rovněž zanedbané klubovny a dostavba sociálního zázemí. V neposlední řadě byla zahájena příprava nových protipovodňových stání pro lodě. S ohledem na jedinečnost přírodní zeleně obklopené řekou, je i přístup k rekultivaci řešen velmi citlivě a s ohledem na osvědčená ekologická řešení. Celkové ozelenění ostrova včetně nové výsadby stromů je prováděno postupně a po konzultacích s odborníky. Nutné uskladnění vytažených lodí i potřebných pomocných zařízení je směrováno do vyhrazených míst, kde budou co nejméně rušit přírodní ráz ostrova a kde je bude možné i zakrýt.


Pozemek přístavu na Libeňském ostrově končí výběžkem do řečiště Vltavy, rozděluje plavební dráhu a umožňuje odbočení do přístavů ve slepém rameni. Na tomto místě došlo již k několika kolizím a ztroskotáním lodí. Tyto nehody se udály vždy za snížené viditelnosti nebo v nočních hodinách. Proto se členové klubu rozhodli vybudovat maják, který zajistí bezpečnou plavbu i v nočních hodinách. Snadnou orientaci jistě uvítají i lodě hromadné lodní dopravy, jejichž trasy Libeňský ostrov míjejí. Vzhledem k výjimečnosti takovéto stavby, která je jediná na Vltavě, se maják stane symbolem nejen Klubu vodních motoristů, ale i celého Libeňského ostrova. Jeho nové zářivé barvy jsou i připomínkou probíhajících změn vedoucích k návratu přírodního rázu přístavu. Aby maják plnil své nejdůležitější poslání je umístěn na místě, kde bude dostatečně viditelný při plavbě po proudu i proti proudu řeky. Podmínkou je také zajištění spolehlivého fungování tohoto poměrně náročného technického zařízení. Tvar a konstrukce majáku byly navrženy s ohledem k možnému zaplavení a náporu povodňové vody. Původní esteticky zdařilý a konstrukčně zajímavý návrh kovové konstrukce navržený arch. Bohumilem Beránkem nebyl realizován z důvodů častého povodňového ohrožení, při kterém nebylo možné zaručit dostatečnou odolnost této konstrukce proti těžkým plovoucím předmětům. Byl tedy zvolen robustní betonový monolit armovaný železnými výztuhami. Tento betonový monolit by měl odolat 50leté i 100leté povodňové vlně.

Nejdůležitější část majáku je jeho světelná hlavice.

Ta je konstruována tak aby její světelný tok zaručoval za naprosté tmy viditelnost minimálně 5 až 10km, což je dostatečné vzhledem k zákrutám řeky. Toho výkonu bylo dosaženo použitím led diodového svítidla a panoramatické fresnelovi čočky s podpůrnými konkávními (dutými) zrcadly. Toto důmyslné optické řešení umožnilo minimální příkon el. proudu jehož spotřeba je limitována finančními možnostmi klubu. Vždyť bude v nočních hodinách svítit sice přerušovaně ale stále. Předpokládaná životnost svítidla je 50000 hod. I toto je důležité pro bezchybný a spolehlivý provoz majáku. Maják bude rovněž vybaven náhradním zdrojem napájeným z baterií, pro případ neočekávaného přerušení dodávky el.proudu. Nahrazení zdroje el. proudu bude zcela automatické. Při projektování konstrukce svítidla, přispěla ochotně firma DREAM LIGHT s.r.o. výběrem silného led diodového světelného zářiče.


Korpus majáku je červený se dvěma bílými pruhy a to tak, aby byl dostatečně viditelný i ve dne. Radarový odražeč bude umístěn mimo těleso majáku, aby nenarušoval jednoduché linie konstrukce.


Krátkodobě byl maják uveden do zkušebního provozu v polovině měsíce července 2011. Slavnostní rozsvícení a uvedení do trvalého provozu pak v sobotu 24. září 2011. Toto velkolepé zahájení s ohňostrojem, při němž bylo v areálu loděnice několik kulturních vystoupení a soutěží pro děti i dospělé, proběhlo za účasti představitelů města Prahy i organizací působících v provozování lodní dopravy. Součástí oslavy byla prohlídka parou poháněné lodě i jiných historicky cenných plavidel. V případě zájmu byly umožněny vyjížďky na lodích do blízkého okolí majáku. Oslavu navštívilo téměř 500 účastníků, což byl bez širší medializace překvapující počet. Akce "Majákování" se na Libeňském ostrově bude každoročně opakovat.