Výstavba majáku

Maják, který se stal symbolem našeho přístavu byl vystavěn v roce 2010 až 2011. Byl vystavěn svépomocí a s přispěním všech členů klubu.
Fotografie jak se stavěl maják na  Libeňském  ostrově zde.