Upozornění na šíření nepravdivých informací

12.01.2024 12:07

 

Vážení členové a příznivci TJ Libeň,

 

chceme vás informovat o situaci, která se týká naší loděnice a její fiktivní prezentace v online prostředí. Nedávno bylo zjištěno, že byly vytvořeny neautorizované webové stránky vydávající se za KVM Libeň a neoprávněně používající naše logo. Důležité je zdůraznit, že tyto stránky nejsou oficiálním zdrojem informací o Libeňské loděnice ani o TJ Libeň a jejich obsah neodráží realitu ani hodnoty, které naše organizace zastává. Stejně tak jsme si vědomi podobných nepravdivých příspěvků, které se opakovaně objevují na facebookových stránkách, které mají za cíl poškodit dobré jméno TJ Libeň a jejích členů.

 

Rádi bychom vás ujistili, že situaci bereme velmi vážně a podnikáme příslušné kroky k ochraně reputace naší loděnice a jejích členů. Současně prosíme všechny, aby se vyvarovali šíření neprověřených informací a obraceli se pro pravdivé a aktuální informace přímo na naše oficiální komunikační kanály nebo se obraceli přímo na členy výboru. Oficiální zdroje spolku: www.tjliben.cz/user-login/, Facebook:  www.facebook.com/LibenskaLodenice /KVM Libeň 

 

Logo naší organizace je chráněno autorským právem. Použití našeho loga nebo názvu bez našeho svolení je nejen eticky pochybné, ale také v rozporu s právními normami. To vše je spojeno i se zavádějícím jednáním, záměnou identity a potenciálním zásahem do našeho dobrého jména.

 

Jsme si vědomi dopadu, který mohou mít nepravdivé informace a zneužívání našeho loga na pověst naší organizace, a děláme vše pro ochranu našich práv a dobrého jména.  Věříme, že společně dokážeme udržet pozitivní a přátelské prostředí, které je pro naši loděnici charakteristické. Děkujeme vám za vaši podporu a pochopení v této náročné a politováníhodné situaci.

 

S úctou,

vedení TJ Libeň