Tělovýchovná jednota Libeňský ostrov

Cílem TJ Libeňský ostrov je podporovat zdravý životní styl a nadšení pro vodní aktivity. Chceme, aby si děti a mladí sportovci osvojili dovednosti pro vodní sporty a týmovou spolupráci. To se nám daří hlavně díky podpoře Městské části Praha 8Naši členové, děti i dospělí, se pravidelně účastní soutěží pořádaných Českým svazem vodního motorismu, jehož jsme součástí.

Loděnice, ve kterém působíme, je nedílnou součástí vltavského koloritu. A její historie počíná již v padesátých letech minulého století.

Díky množství historických lodí je i zajímavou a svým způsobem výjimečnou loděnicí. Původně bylo místo, na kterém se nachází, využíváno i ke koupání a bylo propojeno přívozem s protějším břehem. Členy loděnice (která již několikrát změnila název) byly i takové osobnosti jako František Šťastný, náš nejúspěšnější motocyklový závodník. V počátcích bylo kotviště využíváno maximálně 15ti loděmi a není bez zajímavosti, že za toaletu sloužila telefonní budka.

 

Veškeré akce jsou uskutečněny za finanční podpory Městské části Praha 8, které tímto děkujeme za podporu.

  

 

 

 

 

Sledujte, co se u nás děje, na našich facebookových stránkách ⏬️